غرفه غذای سرد

مساحت: 15 متر مربع

15,000,000 تومان

ناموجود

اطلاعات بیشتر

تعرفه واگذاری فضای ریالی نمایشگاهی به ازای هر متر مربع  متراژ نرخ تعرفه هر متر مربع
واگذاری هر متر مربع فضای غرفه غذای سرد 15 متر مربع 1,000,000 تومان