با توجه به مشکلات زیرساختی و فنی برگزاری هشتمین جشنواره خودروهای خاص به تعویق افتاد.
قبل
بعدی

واحد رسانه ویدیویی

خدمات غرفه سازی

خدمات بازاریابی

پلتفرم ویدیویی

poster
جشنواره کودک
نمایشگاه مجازی گل و گیاه