گردهمایی موتورهای اسپرت

نخستین گردهمایی تخصصی موتورهای ورزشی و تقویت شده با همکاری آقای بزرگ حسینی ( رئیس پیست اتومبیلرانی سرزمین ایرانیان ) و آقای ده پهلوان ( رئیس کمیته موتورسواری فدراسیون ) در محل برگزاری ششمین جشنواره خودروهای خاص ، اجرا گردید .

این برنامه با استقبال بسیار گسترده علاقمندان روبرو گردید .