قوی ترین سیستم های صوتی

مسابقات حرفه ای قویترین سیستم های صوتی تصویری خودرو با حضور برندهای معتبر در ششمین جشنواره خودروهای خاص در سرزمین ایرانیان ( پرند ) برگزار گردید . ششمین جشنواره خودوهای خاص با مجوز رسمی از پلیس امنیت در شهریور ماه سال 1396 در سرزمین ایرانیان برگزار گردید .