سومین دوره جشنواره خودروهای خاص

سومین جشنواره خودروهای خاص با اخذ مجوز پلیس اماکن و با مشارکت وزارت کار و رفاه اجتماعی در شهریور ماه سال 1393 در مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش ( تهران ، چهارراه پارک وی ) با حضور برندهای معتبر برگزار گردید رایتل ، کویر موتور و برند صوتی گرندزیرو به همراه شرکت ایران روور در این جشنواره حضوری چشمگیرتر داشتند .